DGs styrelse och grenledare

Styrelsen

(hela styrelsen i förskönade bilder »)

Ordförande: Björn Wibom
1:e vice ordförande: Bo Friberg
2:e vice ordförande: Lars Holgén
Sekreterare: Torbjörn Petterson
1:e vice sekreterare: John Selander
2:e vice sekreterare: Andreas Victor
Skattmästare: Calle Roos
Klubbmästare: Per Leijon
1:e vice klubbmästare: Lars Holgén
2:e vice klubbmästare: Bo Friberg
Ceremonimästare: Fredrik Mörtberg
Vice ceremonimästare: Mattias Schindele
Bevakare: Anders Karlberg
Beräknare: John Selander
Vice beräknare: Andreas Victor
Bevarare: Andreas Victor
Nätspindel: Thomas Boström

Grenledarna

Tennis: Henry Jonasson, Wille Skoglund
Orientering: Jacob Boethius, Nils Palm
Fältsport: Bo Friberg, Pelle Rumert, Ulf Ryding, Mikael Bäckström
Golf: Christer Kylsberg, Björn Wibom, Fredrik Mörtberg
Velociped: Erik Alverlind, Erik Boberg
Skidor på längden: Mattias Schindele, Niclas Scherrer, Thomas Sundström
Skidor på tvären: Anders Karlberg, Jan-Erik Lundmark, Per Risne, Erik Alverlind,
Markus Jonsson
Skridskor: Dag Skårman, Sven Simonson
Skidskytte: Anders Karlberg, Jürgen Snell
Poker: Björn Wibom, Gunnar Ekberg
Kanonfotografer: Grenledarna
B-foto: Andreas Victor

Bara så att det är klart utsagt: – Utan grenledarna inget DG. Tack!

Comments are closed.