Enastående gasque avstaplades på för sällskapet ny lokalitet – Teatersalongen å Gamla Teatern.
Recipiender, dynamitgubbar och helt vanliga dundergubbar mixades i en skön cocktail som bilderna skickligt återger! Som vanligt var det in i det sista oklart huruvida proselyterna skulle anses klara inträdesprovens olika dimensioner (fysisk, litterär, intellektuell och kreativ förmåga). Till sist gick det som det brukar…

Sällskapets sekr T Boström kör uppvärmning med proselyter i stereo

DDG och Beräknare M Schindele verkar övertygad om att kvällen blir fin

 

Hr ordf emeritus Nalle Wibom föräras med dynamit

DDG Åke Rudolfsson

Krävs hårda nypor för att bli vinnare av Hlingen – Kalle Winberg

Dag High Skårman är lugn i stormens öga, sett värre proselyter.

Begåvningstest – slipsknutning med Slips-Knut

Juryn överlägger

Juryn undersöker mutans kvalitet

Festhatt är snyggt till fluga – Johan Pettersson

1:e vice ceremonimästare R Pettersson tills m första ordinarie belysningsmästare C Roos

Recipiend och dynamitgubbar trivs ihop – Ante Rönnhed, Sven Christer-Nilsson, Dag Skårman