Följande är det generella förhållningssätt och riktlinjer som föreningen Dundergubbarna tillsvidare har till den rådande pandemin covid-19;

DG hörsammar vår statsepidemiolog Tegnell – det är viktigt att alla forttränar i dessa tider. DG:s styrelse bedömer därför att grentävlingar kan genomföras under förutsättning att:

  1. Grenen hålls utomhus eller digitalt
  2. Grenen genomförs på sådant sätt att social distans kan bibehållas bland deltagarna samt att riskaktiviteter såsom dela bössor och andra redskap undviks helt
  3. Riskgrupper rekommenderas att inte delta, alternativt ordnas separat tävlingstid för 70+ (t ex 2 timmar innan resten av deltagande)
  4. Delta endast om du känner dig frisk och kry som en riktig krutgubbe/krutgumma