Årsberättelse 2015

Så har då den tid kommit då det är dags att summera det gångna årets verksamhet inom det vidunderligt underfundiga Sällskapet Dundergubbarna, d v s att redovisa allt sådant som normalt görs i års- eller förvaltningsberättelser av det slag som denna. Ett problem som därvidlag nästan alltid infinner sig vid liknande redovisningar, är att varje litet omnämnande, om än av den minsta och mest obetydliga detalj, tenderar att göras på bekostnad av allt sådant, obetydligt eller inte, som inte särskilt nämns, inte ens på minsta lilla vis. Detta kan förstås te sig orättvist, i alla fall bland somliga, inte minst vissa.

Efter erforderliga och vederbörliga – i vissa fall förtroliga – samråd med sällskapets historieskapare – av somliga kallade dess revisionister – har dock framkommit att det under det sistlidna året, i likhet med tidigare år, inte ens föreligger några små detaljer som riskerar att bli bortglömda, i skuggan av alla storslagna insatser i sällskapet och av dess medlemmar. Anledningen till detta är förstås lika enkel som självklar – under året har nämligen endast utförts stordåd och över lag rejält imponerande insatser. Just detta lyckosamma förhållande är kanske inte lika givet för alla föreningar. Under året har Vinterstadens medborgare uppskattat jublat över den lokala fotbollsklubbens marsch ända till den högsta av svenska fotbollsserier. Samtidigt som vi naturligtvis får glädjas över denna prestation, som faktiskt inte utförts av några dundergubbar, kan vi oblyga gubbar konstatera att i sällskapet aldrig spelat i annat än den högsta serien. Det finns t o m somliga som påstår att anledningen till att det inom olika idrotter finns olika serier och nivåer, är just för att utmärka de utmärkta dundergubbarna och deras prestationer i förhållande till andras, mer medelmåttiga. Dundergubben är heller inte endast en man för en Vinterstad utan räcker alla säsonger. Vid en snabb genomgång av årets resultatlistor konstateras att vid inget evenemang eller tävling, har Dundergubbar, Dundergummor och Dunderbarn kommit före alla andra,

In om styrelsen har året varit fyllt av arbete med prerekonstruktion av framtida styrelses valhänta och i vissa avseende försumliga hantering. Detta arbete fortgår. Som vanligt är har inom styrelsen inte uppnåtts enighet om vilken gubbe som skall betraktas som årets dundergubbe i styrelsen – ingen styrelseledamot anses mindre brilliant och framträdande än någon annan! De kandidater som i den meningen kan sägas dela förstapriset i denna sällskapets högsta series inte obetydliga tävlan, är sällskapets ordförande, Björn Wibom, och de meniga ledamöterna Lars Holgén, Ulf Ryding, John Selander, Andreas Victor, Fredrik Mörtberg, Calle Roos, Thomas Boström, Anders Karlberg, Per Leijon, Bosse Friberg, Mattias Schindele och undertecknad.

I år har till sällskapet som nya medlemmar upptagits Fredrik Bernsten, Kent Eriksson, Jonas Hagström, David Hallqvist, Joakim Hilldén, Björn Löfgren, Tord Olsson, Robert Pettersson, Knut Rost, Olle Svedskog och Jonas Tydén.

Under året har korats ett antal vinnare som, hur konstigt det än må låta, på något vis lyckats prestera litet bättre än andra dundergubbar, gummor och barn.   Årets mest poängsamlande gubbe är Göran Svensk, med 16 ihopsamlade poäng under året. Övriga vinnare redovisas på bilaga 1. Noteras kan att Calle Roos, under året passerar 25 poängsgränsen, att John Selander numera är Duktig Dundergubbe med sina samtliga 100 poäng och att Dag Skårman numera samlat ihop hela 251 poäng.

Ja, sannerligen har detta verksamhetsår präglats av framgångar av sällan skådade slag. Ingenting tyder på att nästa år kommer att bli annorlunda, försåvitt den sittande ansvarfulla styrelsen inte ersätts med oansvarigt slösaktiga företrädare – så får bara inte ske!

För styrelsen,

Torbjörn Pettersson – Sekreterare

Comments are closed.