ÅRSBERÄTTELSE 2017

Styrelsen för Sällskapet Dundergubbarna, nämligen Björn Wibom, ordförande och ledamöterna Bosse Friberg, Lars Holgén, Fredrik Mörtberg, Ulf Ryding, Andreas Victor, Thomas Boström, Per Leijon, Anders Karlberg, John Selander, Torbjörn Pettersson, Mattias Schindele och Calle Roos, får härmed avge följande berättelse över sällskapets senaste verksamhetsår.

Dundergubbens betydelse för den framgångsrika utvecklingen av vårt vidunderliga sällskap kan knappast överskattas. Dundergubben har därvidlag i akt och mening, regelbundet under åren lämnat anmärkningsvärda bidrag till sällskapets idrottsliga verksamhet, där frånvaron av riktiga, rejäla och hedersamma dundergubbar hade gjort dessa aktiviteter innehållslösa och många smulor tandlösa. Det har tidigare framhållits att Dundergubbens märkvärdigt stora betydelse i alla avseenden, framgår inte minst vid en genomgång av resultatlistor från sällskapets alla tävlingar, där dundergubbar – utan undantag –  konsekvent lagt s m s rabarber på samtliga placeringar, allt från den första till de därefter följande. En sådan total dominans är svår att finna annorstädes.

Vidare har Dundergubben genom åren visat särskild beslutskraft och inte ryggat för de svåra frågorna – och ansvaret för dessa. Gubben uppträder alltid oklanderligt i förhållandet till sin gumma. När så många grupperingar i samhället på sistone belastats med skandaler under hashtaggen #metoo står gubben rak och stolt som en fura och säger #yesplease till omvärldens och dundergummornas alla hyllningar!

Dundergubben ligger alltfort i livets omkörningsfil och hittar finurliga lösningar där andra för länge sedan slutat att leta. Det kungliga valspråket ”För Sverige i tiden” kan för sällskapets vidkommande, närmast översättas som ”För DG i otid och annars”, vilket på ett vackert vis summerar gubbens kvintessens – att bara vara litet skönt härlig är inte dumt, när helst det må vara!

Allt detta är förstås sedan länge känt och behöver kanske inte påpekas i en årsberättelse av detta slag. Det som kanske inte är lika känt är sällskapets – och Dundergubbens – påverkan på sin yttre omgivning och på världen utanför sällskapet. På den på vetenskapliga fakta baserade hemsidan svenskanamn.se kan man notera att i Sverige f n finns 26 män och 5 kvinnor med Dunder i namnet. Detta är visserligen avsevärt färre än antalet medlemmar i sällskapet och en oroande tendens, måhända, är att namnets popularitet inte synes vara på uppgående. Det finns dock ingen anledning tro annat än att genom att ta sig namnet Dunder, manifesteras en tydlig vilja att vilja vara som vi gubbar är som mest. På en annan lika vetenskapligt faktagranskad hemsida, synonymer.se, framgår att ”dån”, ”brak” och ”buller” att synonymer till ordet ”dunder” – föga oväntat. Emellertid, sällskapets påverkan ger sig dock till känna genom synonymen ”knall” – samt orden ”hembränt”, ”mäsk”, ”finkel” och brännvin. I den meningen är en knall dundergubbe alltid mer än litet klar, om än aldrig ofärdig!

Man kan också tydligt se hur Dundergubbens betydelse som förebild för andra mindre dundrande gubbar ökat med åren, kanske inte minst under de senaste åren. Ingen i sällskapet lär protestera mot påståendet att utan dundergubben hade inte delar av det internationella idrottssamfundet riktat ögonen mot sällskapets egen hemstad, med landslagsmän i allehanda landslag världen över. Nej, Dundergubben är inte bara en hejdundrande gubbe utan därtill en förbild för alla, inte bara andra gubbar i sällskapet. Endast en riktig Dundergubbe utgör dock medlem i sällskapets eget landslag, vilket inte skulle behöva många ögonblick för att övervinna alla andra, oavsett aktivitet. Se där betydelsen av talang och god grundträning!

För att undvika att innefattas i nästa års björnjaktkvot har ordförande Wibom valt att lämna sitt ordförandeuppdrag från och med idag. Björn har förstås gjort stordåd som sällskapets ordförande, även om vissa med rätta menar att han, liksom fotbollstränaren som tränar det allra bästa fotbollslaget, har haft ett synnerligen lätt arbete, omgiven av världsstjärnor inom alla områden. I egenskap av ödmjuka och ädla – inte ödlemjuka – gubbar är vi likväl skyldiga Björn många tack – och han oss lika många öl i framtidens alla underbarer. Vi skall också skicka särskilt välförtjänta och obeskattade tankar till gubbarne Ulf Ryding och Bosse Friberg, som i år också lämnar styrelsen, efter lång och trogen tjänst. Sammantaget har dessa tre Dundergubbar tjänstgjort mindre än 115 år i sällskapets styrelse.

Trots denna smärre åderlåtning, finns det ingen anledning tro annat än att sällskapet framledes kommer att fortsätta att blomma som en vacker perenne, med en doft av äventyr och mystik, till glädje och båtnad för oss alla och alla ”ännuflera” som rör sig i våra gubbiska cirklar!

För styrelsen

Torbjörn Pettersson, sekreterare

 

 

 

Bilaga 1

Vinnare under 2016-2017

Längdskidor:

YD: Sanna Sundström                                                   H: Göran Svensk (V-pris)

D:Irene Sivertsson                                                         ÄH: Anders Karlberg

H+65: Jim Emilsson

Slalom:    

YD: Anna-Karin Jejlid                                                  YH: Erik Alverlind

D: Cornelia Mathias                                                       H: Anders Karlberg (V-pris)

ÄD: Laila Skårman                                                        ÄH: Wolmar Alverlind

ÄÄH: Dag Skårman

Skidskytte:

Damer: Sanna Sundström                                              Herrar: Björn Biller

 

Fältsport:

Damer: Carro Anundgård                                              Herrar: David Hallqvist (V-pris)

 

Golf:

Damer: Angela Alverlind                                               Herrar: Olof Salomonsson (V-pris) (vann också 2016!)

 

Orientering:

Damer: Alexandra Schindele                                         Herrar: Tord Olsson (V-pris)

 

Tennis:        

Sven Sixtensson och Ylva Lindén

 

Poker:

Pontus Sandell

 

Pingis:

D: Sanna Sundström                                                      H: Mattias Schindele (V-pris)

ÄH: Bo Victor

 

Flest poäng/minst poänglös under året:

Mattias Schindele

 

 

 

Comments are closed.