ÅRSBERÄTTELSE

Sällskapet Dundergubbarnas 96:e verksamhetsår, kalenderåret 2018

Dundergubbar! Ännu ett år i sällskapets framgångsrika historia är till ända och ska nu läggas till handlingarna i DG:s oändliga arkiv. Brukligt är, att Dundergubben – det idrottsliga universumets outtröttlige överljusresenär – likt rymdsonden Insight, gör en tillfällig inbromsning för att analysera det stoft som virvlat upp efter det vidunderliga sällskapets framfart på planetens yta.

Från sällskapets moderskepp, den allom synliga men sällan verkande styrelsen, rapporteras observationer av osedvanlig hög aktivitet. Årets besättning bestående av Kommendör Fredrik Mörtberg, matroserna Lars Holgén, Calle Roos, Per Leijon, Anders Karlberg, Mattias Schindele, Christer Hedlund, Knut Rost, Robert Pettersson, Andreas Victor, John Selander, Torbjörn Pettersson och undertecknad, har sedan konstituerandet arbetat med att finna sig tillrätta under nya stadgar och i nyinstiftade roller såsom ”God man” och ”Sportchef”, funktioner som inte för ett ögonblick skall uppfattas som reaktiva åtgärder till följd av sällskapets höga ålder eller behov av idrottsligt förmyndarskap. Nej, den gode mannens uppgift är – förutom att säkerställa den gastronomiska nivån vid styrelsens middagar – att säkerställa att nya medlemmar känner sig extra välkomna in i sällskapets omloppsbana. Sportchefens främsta uppgift är att – om det nu är möjligt – än bättre än förr, stötta grenledarna i deras oförtrutna strävanden och tillse att inget ligger mellan dem och deras olympiska ambitioner.

DG:s aktivitetsår har inte helt oväntat präglats av idel idrottsliga topprestationer. Det kan ju omöjligen bli på annat vis när Dundergubbar likt titaner gör upp om grensegrar så att det slår gnistor över himlavalvet. En genomgång av deltagandet i årets aktiviteter visar på sedvanligt god uppslutning. Dock med ett litet undantag för tennisen som tvingades ställa in på grund av för få deltagare. Detta undantag måste givetvis betraktas som en engångsföreteelse eftersom en sann Dundergubbe inte tillnärmelsevis hanterar undantag lika obekymrat som övertag.

Något bör också sägas om den klarast lysande fixstjärnan på det norra himlavalvet: Dag Skårman, eller som han numera kallas, Dag High score man, innehavare av hela 272 DG- poäng, ljusår ifrån vad en vanlig odödlig Dundergubbe uppnår under en livstid!

Sällskapets biologiska återväxt får i och med invalet av de numera mindre främmande livsformerna: Peter Hellgren, Johan Bexelius, Nicklas Malmgren, Fredrik Holmgren, Mattias Skielta, Mikael Söderström och Christer Thand, anses vara tryggad.

När det gäller sällskapets ekonomiska återväxt bedöms också en klargörande not förtjäna sin plats i denna årsberättelse. Ett underskott om -7315:- redovisas i årets resultat. Uppkomsten till detta underskott förklaras av en felaktig kostnadsperiodisering i samband med genomförandet av fältsportsaktiviteten. Om det är ödets ironi att ett räknefel uppstått vid redovisningen av denna, sällskapets allra mest intellektuella gren, eller om det är Sven Prags förbannelse, får vara skrivet i stjärnorna.

Avslutningsvis riktas teleskopet utåt, mot den del av världen som ligger utanför den ständigt expanderande insidan av sällskapets gemytliga galax. Den värld där Dundergubben ständigt nödgas stå som ouppnåeligt föredöme för klämmande kulturprofiler, rådvilla regeringsbildare, sanningsförvrängande stormaktsdilettanter och annat löst folk av sämre virke. Och man kan enkelt konstatera, att Dundergubbe är gott att vara.

Östersund november 2018

För styrelsen,
Thomas Boström, sekreterare

Comments are closed.