Ordförande Wiboms tal, Årsfesten 2011

Kära idrotts- och festkamrater!
Mitt första år som president snart till ända. Hur skall man beskriva detta? Jag säger som President Pompidou: det skall fan styra ett land med mer än 400 ostar! Som tur är finns det ett sammanhållande kitt: Grenledarna som alltid ställer upp och ordnar alla våra aktiviteter på bästa sätt. Inte minst genom att förse vår hemsida med intressanta bilder och texter. Stort tack till grenledarna med medhjälpare samt avgående nätspindel Sven S och tillträdande Thomas Boström. Styrelsen har som vanligt agerat efter mottot: Synas utan att verka!

Utanför klubbens aktiviteter är det som vanligt ett år fyllt av tråkigheter och glädjeämnen. Jag behöver inte räkna upp alla jordbävningar, översvämningar, krig och elände. Eller ekonomiskt kaos, idrottsliga tillkortakommanden beroende på felvallningar, dopade medtävlare, fuskande landstingsmän, arenabråk och upphandlingsfusk för att vi alla skall förstå vad det handlar om.

Det som dock engagerat oss mest av alla skandaler och som har väckt en sådan uppmärksamhet att man på kvällstidningslöpsedlarna, till och med använt ord som chock, drev, avgå, lögner och allehanda negativa tillmälen. Det handlar naturligtvis om Juholt och hans delande av lägenhet med sin ”kulbo”. (Någon påstod att det hette kulbo för att det inbringade extra kulor!) Det är inte var politikern är skriven som räknas, det är var han tjänar mest på att var det.

Som gammal pendlare drar jag mig till minnes att man vid upprättande av reseräkning skulle ange egensängsövernattningsprocent. Frågan uppstod alltid om hustrus säng eller dubbeldito innebar förändringar i beräkningarna.

Som ett brev på, det som förut kallades posten har det kommit frågor till styrelsen på vilket sätt Gubbar bör beräkna ett förmånsvärde på en duktig Dundergumma? Styrelsen har, efter mycken tankemöda, kommit fram till att förmånsvärdet bör i första hand motsvara de kostnader som Gubben haft om han inte varit gift/sambo/eller haft annat förhållande. T.ex städ- och tvätthjälp, restaurangbesök, presenter, blommor, choklad, bio, vin mm.

Om förmånstagaren har hustru avsedd enbart för privat bruk (sk hemmafru) skall förmånsvärdet dubbleras. För så kallad lyxhustru som dessutom kan vara betydligt yngre och vackrare an vad som kan anses erforderligt med hänsyn till Gubbens status, skall förmånsvärdet ökas med det belopp som kan anse motsvara skillnaden mellan insparade kostnaderna och schablonvärdet för en hustru som mer motsvarar förmånstagarens behov.

I andra hand används den så kallade genomsnittmetoden. Dvs man lägger samman alla de aktiviteter man gör tillsammans inom ramen för DG verksamhetsområde, multiplicerar med antal erhållna poäng, adderar med antal erhållna glas eller kåsor och tar därefter fram kvoten för respektive Gumma/Gubbe. Om därvid underskott uppstår för Gubben skall han omedelbart ersätta gumman med lämplig gåva: blommor, choklad, silkesstrumpor eller dylikt. Om Gubben däremot, under del av året, för sitt privata bruk haft tillgång till annan Gumma, kan med hänsyn till omständigheterna, förmånsvärdet beräknas efter ett lägre belopp. Det här kommer naturligtvis att läggas in på hemsidan så att vi inte behöver svara på alla frågor.

En person som avlidit under året är Sickan Carlsson. Tråkigt naturligtvis, men blev 96 år och hann väl med mycket under sitt liv. Det skrevs en hel del om henne och någon gjorde en sammanställning på alla positiva omdömen som hon fått under åren. Kommer då naturligtvis också att tänka på att det stämmer så väl in på våra Dundergummor!:

Käck, söt, munter, ljuv och nyter pigg, fräsch, mjuk och rar, trevlig, frisk, lekfull, charmig, skälmsk och chosefri, solig, älsklig och levnadsglad, naturlig, flickaktig, förtjusande, bedårande, oemotståndlig, glittrande, kvittrande, smittande och sprittande. Skål för våra dundergummor!

Lille Per undrade varför inte mor ställt fram frukost Mor: du får frukost när du gjort dina sysslor i lagården. Per går ut och är på dåligt humör och får syn på en höna som han sparkar till. Också kon och grisen får var sin törn också. Sedan går han in till den hägrande frukosten. SOM INTE ÄR FRAMDUKAD! Per: varför får jag inte frukost? Mor: Jag såg vad du gjorde och därför blir det inget ägg, mjölk eller bacon. Just då kommer pappa in och får syn på en mus som springer över golvet och som han sparkar till. Per tittar på mor och undrar: Ska du eller jag berätta för honom?

Comments are closed.