Golf

DG var golfens och Curlingens start i jämtland. Nu på senare år ingår golf i DGs grenar. Det är inte mer än rätt. Hur ska golfen kunna utvecklas utan förebilder? Av den anledningen har DG bestämt sig för att stödja golfen med denna aktivitet.

Enligt senare order kommer ett datum per mail, till dig som anmält dig. Ni spelar sedan enligt de regler som gäller inom golf och som inte någonstans annars inom juridik eller rättskipning är sa noggrann. Reglerna måste nämligen vara ytterst precisa i denna gentlemannasport. Manga upplever också att just eftersnacket och bortförklaringarna höjer golfen över de andra grenarna i DG.

Läs mer om hur allt startade »

Comments are closed.