Orientering

Orientering består av fyra delmoment: att hitta rätt i tid och rum för själva tävlingen, att väl på plats på så kort tid som möjligt hitta de på kartan utmärkta kontrollerna som i  naturen motsvaras av skärmar med vidhängande stämpeldon, att med stämpeldonet stämpla i stämpelkortet för att bevisa att man funnit rätt kontroll och icke minst viktigt att hitta tillbaka till målet.

Till sin hjälp i skogen använder vissa kompass för att finna riktningen mellan kontrollerna medan andra litar till sitt lokalsinne. Vad som är bäst får var och en prova ut själv. En smart mobiltelefon kan vara bra att ha i fickan om man är rädd för att gå vilse. Att använda densamma för själva tävlandet är dock inte tillåtet

Att hitta rätt kontroll kan ibland vara svårt pga av terrängens beskaffenhet, en uppsjö nya och gamla kontroller tillhörande andra banor och då och då även på kontrollutsättarnas bristande orienteringsförmåga.

Som den intelligente har räknat ut krävs både intellekt och kondition för att nå goda resultat, men för nybörjaren är nog intellektet viktigast, vilket passar en dundergubbe.

Orientering kan utövas i all sorts terräng, till och med mitt i stan, sk stadsorientering. DG-orienteringen brukar arrangeras i skogsmiljö, de senaste åren i skogarna vid Rannåsen och orienteringsklubbens klubbstuga.

Var vi är nästa år kommer att framgå av kallelsen som skickas någon vecka innan.

Välkomna!

Comments are closed.