Skidskytte

För att öka spänning har DG nu tagit upp Skidskytte. För att skapa optimala förutsättningar tillät DG en generaltest av hitresta åkare från hela världen 07, och vi fann att grenen duger även för seriöst tävlande inom DG. Vi vill ju inte ha konstruerade grenar som t. ex hoppa hage med dragspel.

Grenen som sådan tillför spänning för deltagarna och arrangörerna, åskådare liksom för de närmast boende. Som i all skidlöpning gäller det att vara rask och veta åt vilket håll spåren går. Men till yttermeravisso ska man i denna speciella idrottsgren skjuta prick när man är andfådd. Det gives ingen time out för andningsåterhämtning.

Dundergubbar är sällan andfådda utom vid ytterst ansträngande verksamheter, som t. ex sopsortering. Därför ansåg många att skidskytte inte skulle kunna ge en tillräcklig utmaning för Dundergubbar.

Nu har vi provat. Det gick bra. Och vi kommer att fortsätta med denna speciella idrottsgren. Uppe vid ÖSK. Barn och vuxna. Ett råd: Var sams när ni tävlar.

Comments are closed.