DDG = Duktiga Dundergubbar

Om du deltar i årsmötet och de olika tävlingarna får du poäng. Vinner du en tävling får du tre poäng. Om du blir tvåa och det finns ett visst antal deltagare i tävlingen (fler än tre) kan du enligt ett komplicerat regelverk få två poäng. När du samlat ihop 25 poäng får du en silverkåsa. Vid hundra poäng kröns du till Duktig Dundergubbe ”DDG”. Det krävs sin gubbe att nå in i denna skara. Deltagande är det enda som fungerar. Mutor har använts och accepterats men inte fungerat.

Anders Rasmusson Sven Christer-Nilsson Kjell Byström
 Hans Grenholm  Gustaf Kahm  Gunnar Karlsson
 Göran Boethius  Dag Skårman  Bo Victor
 Sven Simonson  Christer Kylsberg  Andreas Victor
Anders Karlberg
John Selander
Mattias Schindele
 Lars Holgén  Tomas Sundström Björn Wibom
 Göran Svensk Fredrik Mörtberg

 

Comments are closed.