DG & golfen

Dundergubbarna svingade först…
Det var sällskapet DG som införde golfen till Östersund. Golfsporten togs med i DG:s program 1931. Den första banan kan man kanske inte säga byggdes, men väl röjdes vid klubbstugan i Nifsåsen. Den gick fram över stock och sten och med skogen nära inpå. Det blev 12 hål med längder mellan 30 och 90 meter. För tävlingsspel behövdes inte fler än tre klubbor: en mashie (5:a), en niblick (9:a) och en putter. Bollar var en bristvara. Därför letade man bollen tills dess man hittade den…

Det var källarmästare Paul Ahlsten som starkt bidrog till att DG tog upp golfen. Han hade prövat sporten i Chicago och blev något av klubbens första pro. De som figurerade i resultatlistorna i begynnelsen var t ex. landskontoristen Håkan Amnelius, civilingenjör Nils Lund, landstingskamrer Erik Bouvin och direktör Walter Englund. Titlarna var viktiga och hängde med långt in i vår tid. Dundergubbarna tvingades lämna Nifsåsen 1942, då försvaret behövde marken för sina övningar. Ny arena blev Spikbodarna och arrendekontrakt skrevs med Sven O. Persson. Där röjdes en 9-hålsbana med upp till 120 m långa hål. Det var alltså dags att inhandla en och annan träklubba. För att klara bankkostnaderna togs en frivillig avgift på 10 kr per medlem och år ut. Man köpte in en golfbag med tillhörande klubbor för att kunna låna ut till den person som var intresserad av golf.

Damerna hade hittills fått hålla tillgodo med typiska kvinnosysslor: Koka kaffe, leta bollar och beundra sina män i största allmänhet. Men 1945 släpptes kvinnorna in på banan för första gången i en egen tävling. Marianne Bohn hette segrarinnan i premiären.

Sedan dröjde det bara till 1947, när den nya banan på Fröson (9 hål) var klar och då i en egen klubbs regi: Östersund – Frösö Golfklubb som nu har verkat i över 60 år.

Comments are closed.