2019 års styrelse i bilder

Ordförande
Fredrik Mörtberg
1:e v. Ordförande, God Man
Christer Hedlund
2:e v. Ordf, v. Klubbmästare
Lars Holgén
2:e vice c-m, ev med necessär
Knut Rost
Ceremonimästare, Bevarare
Andreas Victor
styrelsen_robert_pettersson1:e Vice Ceremonimästare
Robert Pettersson
Sekreterare
Thomas Boström
styrelse_mattias_schindele
Nätspindel, Beräknare
Mattias Schindele
Klubbmästare
Per Leijon
Vice sportchef
Göran Svensk
Sportchef
Anders Karlberg
Skattmästare
Calle Roos

Vice beräknare
Henrik Sivertsson

Comments are closed.