Ordförande Wiboms tal vid Gasquen 2015

Högt ärade hedersledamöter och ordförande emeriti, ni främste bland jämlikar, ärade dundergubbar och övriga, dvs recipiender, okultiverade varelser från civilisationens allra yttersta utmarker

• Vänligen betrakta våra föredömen – hedersmedlemmarna – Dag Skårman, Kjell Byström, Sven Simonson och Sven Christer-Nilsson samt den nyutnämnde dynamitgubben Åke Myrberg

• Det här är 93:e gången i rad som vi firar Gasque. Alla år är ju jubileumsår, och detta år kommer kanske inte att särskilt uppmärksammas utom vad gäller de lysande prestationer som styrelsen städse utför. Samt det som kommer att presteras under idrottsåret, och naturligtvis den ständigt pågående diskussionen om, och provsmakning av, den jubileumswhisky som kommer att sysselsätta styrelsen alla kommande år inför 100-årjubileet 2022.

• Recipiender: Ni ställs snart inför ceremonimästaren och språkröret Fredrik Mörtberg och en allsmäktig jury under hedersmedlemmarnas mycket stränga ledning. Detta borde skrämma även den mest orädde. Själv återkommer jag när det blir aktuellt med ett eventuellt inval och är naturligtvis, fram till dess, mottaglig för positiva inviter. Och då vill jag säga att Calvados aldrig är fel.

• Och även om Klubbmästaren redan hälsat alla oss välkomna så vill jag understryka det positiva i att så många kommit för att umgås i glada vänners lag. Senast vi hade en ordentlig fest, och då med våra Gummor, var för ett par månader sedan och just i denna lokal. Då sammanfattades idrottsåret i en grandios tillställning. Det är bara att beklaga de som inte hörsammat kallelsen.

• Så till en sak som aldrig inträffat tidigare i DG´s historia: Vi i styrelsen har under många år undrat över om inte våra medlemmar, till fullo uppskattar det insatser som vi, med aldrig sinande iver, utför till alla våra medlemmars bästa. Desto mer glädjande är det då att vi nu, äntligen, fått ett mycket tydligt tecken på er ogrumlade erkänsla. Det man möjligen kan undra över är, att vi har fått tecknet i form av ett anonymt brev, men uppskattningen är ändå så tydlig att vi har bestämt oss för att unisont framföra visan som fanns i detsamma.

Att framföras unisont av styrelsen – “Ovan här”
(melodi: “Ovan där” – text: anonym)

När som Dundergubbar samlas för att idka någon sport
Är det sällan som man ärar dem som borde hyllats stort.

Det är möjligt att det finns ett mått av längtan och respekt,
Men lite hurrarop det skulle vara käckt

Ovan här, samlas styrelsen,
för att hyllas åter och igen,
mutor, smörjning, klapp och kyssar, smek och stundtals rent begär,
Ni förstår vår storhet bättre ovan här.

Dundergummor har synts kämpa för att gubben skall tas med,
såna finter slutar ständigt med att allting går på sned
Oavsättlighet och mytiskt skimmer präglar upplyst krets,
få passerar ögat, gör er ingen hets.

Ovan här är vi oss själva nog,
men vi sliter alltid utan knog.
Despoti av upplyst slag kan nog drabba vårat kall
Beundran sinsemellan finns det i alla fall.

Vi som ordnar fester, tävlingar och sprider era glas,
sjunger sång om snus och mus och brännvin riktigt med emfas.
Alla barn vi leder säkert genom sorger och besvär,
gummor valsas hit och dit, så se och lär!

Ovan här finns vi allihop,
för att hyllas av DG:s stora hop
Det blir tydligt för oss alla nu när vi har samlats här:
Det är vi som utgör DG:s livsartär!
Det är ni som utgör DG:s livsartär!

Comments are closed.